Peculiaritats de la Jubilació activa als autònoms.
Publicada el 31/05/19
Laboral,

Compatibilitat entre la pensió de jubilació i el seu treball.Fa uns mesos ja vàrem comentar la jubilació activa com una forma per endarrerir la jubilació d’una forma definitiva però continuant exercint una activitat per compte propi o bé per compte d’altri. Aquesta possibilitat dèiem que  va ser establerta pel Reial decret llei 5/2013, de 15 de març, de mesures per afavorir la continuïtat de la vida laboral dels treballadors de major edat i promoure l’envelliment actiu. Doncs bé, reprenent aquesta modalitat de jubilació, en aquest article ens centrarem en aquells treballadors autònoms, que tenen una activitat com a empresari individual i que a més a més tenen, com a mínim, un treballador.

 

Primer de tot, cal esmentar que, per tenir dret a la jubilació activa, s’han de reunir els requisits per a la jubilació ordinària sense que sigui admissible jubilacions acollides a bonificacions de l’edat de jubilació que puguin ser aplicables a l’interessat.

 

En aquest cas, l’import de la pensió de jubilació activa amb el treball serà l’equivalent al 100% de l’import resultant en el reconeixement inicial, en el moment de l’inici de la compatibilitat amb el treball, exclòs, en tot cas, el complement per mínims, qualsevol que sigui la jornada laboral o l’activitat que realitzi amb la pensió. Sempre i quan l’activitat es realitzi per compte propi i tinguin contractat, almenys, un treballador per compte d’altri.

 

Es a dir, que si comparem la jubilació activa per als socis treballadors amb els treballadors per compte d’altri, trobem que hi ha una diferencia del 50% en l’import de la jubilació. Amb aquesta gran diferencia, es vol promoure un envelliment actiu d’aquelles petites empreses que, quan arribava l’edat de jubilació del titular, havien de tancar. D’aquesta manera, empreses de petites dimensions tenen continuïtat i els treballadors mantenen el seu lloc de treball.

 

Com a valoració final cal destacar que els treballadors autònoms, com per exemple els notaris que exerceixen una activitat per compte pròpia, formen part d’una organització corporativa i jerarquitzada, integrats en la pròpia Administració de l’Estat. És a dir, que son anomenats funcionaris dependents d’una administració pública, i que la seva activitat és una activitat que es desenvolupa en el sector públic. En aquest cas no es pot compatibilitzar amb el gaudi de la pensió de jubilació activa.

 

Si considera que vostè pot reunir els requisits i està interessat en aquest tipus de jubilació, no dubti en contactar amb la nostra àrea especialitzada en àmbit Laboral per a ampliar la informació.

Marta Claudia Jabares

Marta Claudia Jabares

Consultora laboral at Àmbit Assessor
Cursó Contabilidad y tributación fiscal en el centro de estudios AELLA y también Relaciones Laborales en el centro de estudios empresariales Afige, para más tarde especializarse en Gestión de Nóminas en el I•lustre Col•legi de Graduats Socials de Barcelona. Su actividad laboral se centra en el ámbito de la asesoría de empresas, en la que cuenta con una larga experiencia. En noviembre de 2007 se integra en el equipo de Àmbit Assessor, donde en la actualidad es Consultora Laboral.
Marta Claudia Jabares


Síganos en:
Barcelona
Rbla Catalunya, 98 5º2ª 08008. Barcelona

Olesa de Montserrat
Mallorca, 11-13 08640. Olesa de Montserrat

T +34 933 233 100 - ambit@ambitassessor.com
Esta web utiliza cookies, para ver la política de cookies, presione aquí Si continuas navegando estás aceptándola